Elokované pracovisko, Begova 26/13, Lučenec, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským – Kármán József Alapiskola és Óvoda, J. Kármána 25/5, Lučenec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/01/2024 10/01/2024 Stiahnuť správu