Elokované pracovisko, Bátka 54 ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Bátka 172

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/02/2024 08/02/2024 Stiahnuť správu