Elokované pracovisko, Alekšince 389, Alekšince ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Alekšince 395, Alekšince

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/03/2024 19/03/2024 Stiahnuť správu