Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Oravský Podzámok 50

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/04/2024 22/04/2024 Stiahnuť správu