Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov 262

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 27/04/2022 05/05/2022 Stiahnuť správu
2. 27/04/2022 05/05/2022 Stiahnuť správu
3. 08/12/2022 08/12/2022 Stiahnuť správu