Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov 262

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/12/2022 08/12/2022 Stiahnuť správu