Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Nám. hrdinov 6, Šurany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu