Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany, organizačná zložka Základná škola sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu