Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Štúrova ulica 2590/31A, Nové Mesto nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu
2. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu