Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
2. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu
3. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu