Projekty

Názov projektu: Digitalizácia a modernizácia ŠŠIKód:311071CGL3Operačný program:Operačný program Integrovaná infraštruktúraŽiadateľ:Štátna školská inšpekciaCelková zazmluvnená suma:982 696,79 €Stav: PrebiehajúceVýzva: OPII-2021/7/14-DOP – Malé zlepšenia eGov služiebVýzva:OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služiebVyhlasovateľ:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI)Zazmluvnená suma NFP:982 696,79 €Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP):0,00 €Dátum účinnosti zmluvy:10.2.2023Plánovaný začiatok realizácie projektu:1.6.2023Plánovaný […]

Autoevalvácia školy

Autoevalvácia je proces, v rámci ktorého si škola sama zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o oblastiach svojej činnosti s cieľom zlepšiť sa. Na jednej strane vytvára priestor na iniciatívu a tvorivosť pedagógov a na strane druhej ich vedie k prevzatiu zodpovednosti za kvalitu svojej práce. Školy sú chápané ako autonómne subjekty zodpovedné za kvalitu vzdelávania. Prijatie […]

Wellbeing v školskom prostredí

Wellbeing v školskom prostredí zohráva pre žiakov kľúčovú úlohu, pretože žiaci trávia v škole významnú časť svojho času. Spokojnosť žiakov v školskom prostredí má veľký vplyv na ich celkové prežívanie. Ak v škole panujú dobré vzťahy a napĺňajú sa základné potreby všetkých aktérov vzdelávania, tak žiaci vykazujú vyššiu životnú spokojnosť, čo sa pozitívne prejavuje aj […]

Medzinárodná konferencia

Spoločne za lepším wellbeingom a autoevalváciou slovenských škôl Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizovala 24.11.2022 v Bratislave medzinárodnú konferenciu Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Konferencia Štátnej školskej inšpekcie bola určená pre odbornú verejnosť a všetkých školských inšpektorov pôsobiacich v Štátnej […]