Zmena úradných hodín počas vianočných sviatkov

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že z dôvodu hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov ŠŠI v nadväzností na potrebu zníženia spotreby energie vo verejných budovách budú v dobe od 27. decembra do 29. decembra 2023 jednotlivé pracoviská Štátnej školskej inšpekcie zatvorené.

V Bratislave 21.12.2023