Úradné hodiny podateľne Štátnej školskej inšpekcie

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že úradné hodiny podateľne Štátnej školskej inšpekcie a jej jednotlivých pracovísk budú v pracovné dni od 9:00 hod. do 13:00 hod. Uvedená zmena platí od 11. júla 2023 do 31. augusta 2023.