MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy

Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy24.11.2022, 09:00 – 17:00, Hotel Družba, Botanická 6, Bratislava

Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizuje medzinárodnú konferenciu Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy, ktorá sa uskutoční 24.11.2022 v Bratislave.

Témy konferencie sa budú týkať predovšetkým základných téz schváleného projektu ERASMUS+, v ktorom spolupracujeme s Českou školní inspekci (ČŠI) a The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). Prioritnými témami konferencie sú témy wellbeingu a autoevalvácie v školách. Súčasťou tém však bude aj téma modernizácie inšpekcie a základných výziev, ktorým čelíme v blízkej dobe v rezorte školstva.
Na konferenciu sú pozvaní všetci školskí inšpektori (takmer 150 školských inšpektorov) a odborná verejnosť. Na našu konferenciu prijali pozvanie najvyšší predstavitelia inšpekčného orgánu v Českej republike – České školní inspekce (ČŠI), Ústřední skolní inspektor p. Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. a náměstek Ústředního školního inspektora, p. PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA.

Zároveň nás svojou prítomnosťou poctia zástupca jednej z najuznávanejších vzdelávacích a metodických autorít, zástupca The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC p. riaditeľ Harri Peltoniemi, viceguvernér Národnej banky Slovenska p. Mgr. Ľudovít Ódor a akreditovaná koučka Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF).

Konferencia sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Projekt „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ a medzinárodná konferencia „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

                                                                 logo ssi              logo csi                 

Projekt „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ a medzinárodná konferencia „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+

spol-eu

 Organizátor projektu                                            Partnerské organizácie       

logo ssi              logo csi                 

Konferencia vznikla so záštitou

logo min skol                                     

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR                                                             Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku