Pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok Vám praje ŠŠI

Vianoce 2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a priatelia škôl, dnešný deň je posledným dňom výučby v kalendárnom roku 2021

 

I tento kalendárny rok sa niesol vo vlnách pandémie COVID-19. Zatiaľ, čo nás prvá vlna zastihla všetkých nepripravených, v tomto roku sme evidovali výrazne väčšiu pripravenosť škôl čeliť výzvam, ktoré pandémia priniesla. Aj napriek tomu, že dištančné vzdelávanie najskôr nebolo zavedené celoplošne, postupne sme pred obrazovkami počítačov či tabletov skončili všetci. Online vyučovanie, ktoré pred samotnou pandémiou predstavovalo skôr „víziu ďalekej budúcnosti“, sa stalo každodennou rutinou. Ako uviedla hlavná školská inšpektorka „skok do budúcnosti mnohé školy zrealizovali najmä vďaka odhodlanosti, húževnatosti a profesionalite pedagógov“.


Širšia verejnosť si často neuvedomuje, v akých podmienkach musí škola zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov. Funkčnosť pedagogického kolektívu a chod celej školy je výsledkom angažovaného, odborného a ľudského prístupu riaditeľa a vedenia školy. Riadiť školu v čase neustále sa meniacich podmienok, zachovať kvalitu vzdelávania, „ustáť“ požiadavky rodičov a súčasne dbať o well-being žiaka a pedagógov, je nesmierne náročné. Bez kvalitných riaditeľov by naše školy nefungovali. Dobrú školu tvoria pedagógovia. Museli sa naučiť takmer zo dňa na deň pracovať v online prostredí, pripravovať si vyučovacie hodiny a udržať pozornosť žiaka, riešiť problémy žiakov a rodičov a byť v každodennom očakávaní, aké zmeny sa opätovne udejú, čo vôbec nebolo jednoduché. Popritom nie všetci žiaci mali možnosť kvalitného online vzdelávania: mnohí, a to často najzraniteľnejší, čelili rôznym problémom. Práve v tejto oblasti je nenahraditeľná činnosť odborných zamestnancov škôl.


Dovoľujeme si preto vysloviť prianie do budúceho roku v podobe väčšej a cielenej podpory štátu, zriaďovateľov a rodičov. Vytvorením funkčnej siete škôl v jednotlivých regiónoch a angažovanosťou prispejeme k lepšiemu vzdelávaniu našich žiakov, pretože vzdelávanie sa týka všetkých.


Z dotazníkového prieskumu sme zistili, že adaptačný proces, ktorý mal pripraviť žiakov na plynulý prechod od dištančného vzdelávania k plnohodnotnému prezenčnému vzdelávaniu, bol pre žiakov veľmi prínosný. Preto veríme, že sa tento príklad dobrej praxe i napriek tomu, že nie je podmienkou pre školy, na školách osvedčí, a bude sa používať aj počas ďalších adaptačných období, ktoré nás čakajú. Pohoda dieťaťa či pedagóga nám nie je ľahostajná!


Na záver v mene hlavnej školskej inšpektorky a celého tímu Štátnej školskej inšpekcie Vám želáme príjemné vianočné sviatky plné lásky, šťastia, pohody a veľa podpory, energie a odhodlanosti do nového roka 2022. Dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme v triedach plných detí.