„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“ Ján Amos Komenský

Vážení pedagógovia,