Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gemer – Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola, Gemer 61

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/04/2022 26/04/2022 Stiahnuť správu