Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, Prievidza, organizačná zložka Súkromná základná škola, M. Falešníka 6, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/11/2023 20/11/2023 Stiahnuť správu