Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, Prievidza organizačná zložka Súkromná materská škola, M. Falešníka 6, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/05/2024 17/05/2024 Stiahnuť správu