Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu