Úprava vstupu verejnosti na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie

Hlavná školská inšpektorka oznamuje, že s účinnosťou od 29. novembra 2021 až do odvolania sa vstup na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie riadi vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. V súlade s uvedenou vyhláškou sa od 29. novembra 2021 nariaďuje vstup […]