Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že…

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že vzhľadom na potrebu zníženia spotreby energie vo verejných budovách budú každý piatok v dobe od 1. decembra 2022 do 31. marca 2023 jednotlivé pracoviská Štátnej školskej inšpekcie prístupné len elektronicky.

V Bratislave 25.11.2022