Rozdelenie tried na skupiny

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín až do konca školského roka 2021/2022 nebude Štátna školská inšpekcia posudzovať ako porušenie právneho predpisu, a to z dôvodu zaraďovania do škôl a tried žiakov odídencov z Ukrajiny.